Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
16/12/2020

Відбір конкурсних проектів

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів, пов’язаних із знешкодженням та утилізацією небезпечних відходів, згідно із взятими державою на себе зобов’язаннями перед Європейським союзом в частині поводження з відходами, яким можливе надання фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

 Конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі – Установа) оголошується проведення конкурсного відбору інвестиційних проектів, пов’язаних із знешкодженням та утилізацією небезпечних відходів, згідно із взятими державою на себе зобов’язаннями перед Європейським союзом в частині поводження з відходами відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018 р. №35.

До участі в конкурсному відборі допускаються проекти, які зареєстровані в базі даних проектів Установи до кінцевого строку подання заявок на участь у конкурсному відборі, відповідно до Порядку подання інвестиційних та інноваційних проектів до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 11.04.2018 р. №11: https://sfii.gov.ua/investment-projects/innovacii-ta-investicii-test/

Строк подання заявки: подача заявок на участь у конкурсному відборі з повним пакетом документів, згідно затвердженого переліку, здійснюється уповноваженим представником заявника особисто в паперовому вигляді з обов’язковою подачею скан-копій таких документів в електронному вигляді. Прийом заявок та пакету документів здійснюється секретарем Конкурсного комітету з «18» травня 2021 р. до «17» червня 2021 р. включно.

Кінцевий термін реєстрації заявок є останній робочий день Установи (відповідно до графіку роботи) в межах строків, які визначені умовами оголошеного конкурсу. Заявка та документи, подані після «17» червня 2021 р., не реєструються та повертаються заявнику без розгляду.

Дата проведення конкурсу: «28» липня 2021 р.

Місцезнаходження комітету: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 65 Б.

Контактна особа: Секретар комітету Авраменко Лілія Станіславівна.

Телефон: 044-344-54-87.

e-mail: project@difku.gov.ua.

Бюджет конкурсу: 60,0 млн. гривень.

Форма фінансування: безвідсоткова позика (на умовах інфляційної індексації) на поворотній основі.

Строк на який надається фінансування: до 60 місяців.

Розмір фінансування в рамках одного проекту: до 70% від загальної вартості проекту – до 60,0 млн. грн. на один проект (в загальній вартості проекту враховується вартість майна, інтелектуальної власності, патентів і т. ін.).

Забезпечення фінансових зобов’язань:

  1. банківська гарантія або застава/іпотека ліквідного майна;
  2. застава 100% корпоративних прав підприємства-позичальника;
  3. порука керівника та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників підприємства-позичальника.

Можливе додаткове забезпечення.

На отримання фінансування може претендувати проект, який отримав більше 50 балів за підсумками проведення конкурсу з урахуванням результатів державної експертизи.*

*Згідно закону України «Про інвестиційну діяльність».

Перелік необхідних документів для участі в конкурсному відборі інвестиційних проектів

Заява учасника конкурсного відбору проектів, яким можливе надання фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

м. Київ, Україна , 01054
вул. Богдана Хмельницького, 65 Б

 

Режим роботи
Початок робочого дня: 9:00
Обідня перерва: 13:00 – 13:45
Закінчення робочого дня: 18:00*
* У п’ятницю та передсвяткові дні закінчення робочого дня о 16:45