10/12/2020

Оголошення про проведення конкурсного відбору інноваційних проектів

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Конкурсним комітетом Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі – Установа) оголошується проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018 р. №35.

До участі в конкурсному відборі допускаються проекти, які зареєстровані в базі даних проектів Установи до кінцевого строку подання заявок на участь у конкурсному відборі, відповідно до Порядку подання інвестиційних та інноваційних проектів до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 11.04.2018 р. №11:

https://sfii.gov.ua/investment-projects/innovacii-ta-investicii-test/

Строк подання заявки: подача заявок на участь у конкурсному відборі з повним пакетом документів, згідно затвердженого переліку, здійснюється уповноваженою особою заявника особисто в паперовому вигляді з обов’язковою подачею скан-копій таких документів в електронному вигляді. Прийом заявок та пакету документів здійснюється секретарем Конкурсного комітету з «10» грудня 2020 р. до «25» січня 2021 р. включно.

Кінцевий термін реєстрації заявок є останній робочий день Установи (відповідно до графіку роботи) в межах строків, які визначені умовами оголошеного конкурсу. Заявка та документи, подані після «25» січня 2021 р., не реєструються та повертаються заявнику без розгляду.

Дата проведення конкурсу: «19» лютого 2021 р.

Місцезнаходження комітету: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 65 Б.

Контактна особа: Секретар комітету Тарасенко Олена Володимирівна.

Телефон: 044-354-04-70.

e-mail: project@difku.gov.ua.

Бюджет конкурсу: 30,0 млн. гривень.  

Форма фінансування: безпроцентна позика на поворотній основі.

Строк на який надається фінансування: до 36 місяців.

Розмір фінансування від ДІФКУ рамках одного проекту: до 25,0 млн. гривень.

Забезпечення фінансових зобов’язань: 

Основне забезпечення (обов’язкове): банківська гарантія та порука керівника та/або учасників та/або кінцевих бенефіціарних власників підприємства-позичальника.

Можливе додаткове забезпечення.

Вимоги до проектів для участі в конкурсному відборі: реєстрація проекту в Державному реєстрі інноваційних проектів Міністерством освіти і науки України*.

*Згідно закону України «Про інноваційну діяльність».

На отримання фінансування може претендувати проект, який отримав більше 50 балів за підсумками проведення конкурсного відбору.

Фінансування проекту здійснюється за умови наявності відповідних витрат в фінансовому плані Установи, затвердженому органом управління майном.

Перелік необхідних документів для участі в конкурсному відборі інноваційних проектів

Заява учасника конкурсного відбору проектів, яким можливе надання фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи