14/12/2020

ATTENTION! ОГОЛОШУЄМО КОНКУРС ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ!!!

ДІФКУ запускає конкурс інвестиційних проектів, пов’язаних із знешкодженням та утилізацією небезпечних відходів, згідно із взятими державою на себе зобов’язаннями перед ЄС

До участі в конкурсному відборі допускаються проекти, які зареєстровані в базі даних проектів Установи
СТРОК подання заявки: 10.12.2020 – 10.01.2021
ДАТА проведення конкурсу: 10.02.2021
БЮДЖЕТ конкурсу: 60,0 млн. гривень
ФОРМА фінансування: безпроцентна позика на поворотній основі
Строк на який надається фінансування: до 60 місяців.
Розмір фінансування В РАМКАХ ОДНОГО проекту:
до 70% від загальної вартості проекту – до 60,0 млн. грн. на один проект (в загальній вартості проекту враховується вартість майна, інтелектуальної власності, патентів і т. ін.).

На отримання фінансування може претендувати проект, який отримав більше 50 балів за підсумками проведення конкурсу з урахуванням результатів державної експертизи.